Thoả Thuận Sử Dụng Hệ Thống WebDoanhNghiep.biz

Khi Bạn đăng ký tham gia sử dụng hệ thống WebDoanhNghiep.biz (sau đây gọi tắt là “WebDoanhNghiep”) nghĩa là Bạn (“Bạn” được dùng ở đây đề cập đến tất cả những cá nhân, những tổ chức truy cập vào trang WebDoanhNghiep.biz với hồ sơ thành viên hợp lệ sử dụng) đã đọc, hiểu và hoàn toàn đồng ý với các điều khỏan trong thỏa thuận sử dụng của webDoanhNghiep

Điều 1: Đăng Ký Tài Khỏan Trên WebDoanhNghiep

Khi đăng ký tài khoản, Bạn phải cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin thành viên bắt buộc để chúng tôi có thể phục vụ Bạn tốt nhất.

Bạn phải cung cấp địa chỉ email thực mà Bạn thường xuyên sử dụng vì mọi thông báo WebDoanhNghiep sẽ gởi đến Bạn thông qua địa chỉ email này và trong quá trình giao dịch tại WebDoanhNghiep các đơn đặt hàng trực tuyến của khách hàng được gởi đến Bạn qua địa chỉ email này.

Điều 2: Thông Tin Thành Viên và Bảo Vệ Mật Khẩu

Với việc cung cấp thông tin của mình, Bạn đồng ý cho WebDoanhNghiep, các công ty liên kết và các thành viên trực thuộc có thể sử dụng thông tin của Bạn. Việc sử dụng các thông tin đều nhằm mục đích điều hành và cải tiến website WebDoanhNghiep, tăng cường tiện ích cho người sử dụng hoặc giới thiệu và phân phối các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin thu thập được để thông báo cho Bạn về những sản phẩm và dịch vụ do WebDoanhNghiep hay các công ty đối tác cung cấp, hoặc để khảo sát ý kiến của Bạn về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại cũng như những sản phẩm và dịch vụ tiềm năng mới.

Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin liên lạc của Bạn để gửi email cho Bạn hoặc các thông báo khác về những cập nhật tại website của WebDoanhNghiep.

Bất kỳ phản hồi nào Bạn gửi đến cho chúng tôi sẽ trở thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thể dùng phản hồi đó cho các mục đích tiếp thị, hoặc liên hệ với Bạn để có thêm thông tin. Mọi thông tin đăng ký của thành viên sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

Bạn có trách nhiệm phải tự mình bảo quản mật khẩu, nếu mật khẩu bị lộ ra ngoài, WebDoanhNghiep sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

Điều 3: Bảo Vệ Dữ Liệu và Hệ Thống

Bạn tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để tiếp cận, sử dụng, xâm phạm hay xâm nhập để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu; hoặc tìm cách xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của chúng tôi, và/ hoặc bất kỳ dữ liệu nào nếu không được sự cho phép của WebDoanhNghiep.

Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu cũng như hệ thống máy chủ của WebDoanhNghiep.

Khi phát hiện ra lỗi của hệ thống, Bạn hãy thông báo cho ngay cho chúng tôi qua email: Webdoanhnghiep.biz@gmail.com.

Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép cũng như gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ của WebDoanhNghiep và các website của thành viên.

Điều 4: Cách Giao Tiếp Trên Hệ Thống WebDoanhNghiep

Bạn không được quyền hoặc có các hành động nhằm hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ thành viên nào khác sử dụng WebDoanhNghiep;

Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi mạo nhận hay cố ý làm người khác tưởng lầm Bạn là một thành viên khác, hoặc là thành viên trong Ban Quản trị WebDoanh Nghiep.

Khi giao tiếp và đánh giá bất kỳ sản phẩm hoặc nhận xét của các thành viên khác, Bạn không được quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào đối với thành viên khác.

Tuyệt đối nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (chê bai, nhạo báng, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc,...).

Tuyệt đối không bàn luận về Chính trị, nghiêm cấm mọi hành vi tuyên truyền, chống phá và xuyên tạc chính quyền.

Điều 5: Bản Quyền Website

Mọi thông tin trong www.WebDoanhNghiep.biz bao gồm các chi tiết sản phẩm, hình ảnh, bài viết, tư liệu có liên quan đều thuộc quyền sở hữu của WebDoanhNghiep. Bất cứ hình thức sao chép nội dung, hình ảnh, thông tin đều phải được sự đồng ý bằng văn bản của WebDoanhNghiep.

Bạn sẽ không gửi, xuất bản, truyền, tái sản xuất, phân phát hoặc khai thác bằng bất cứ hình thức nào với bất cứ thông tin nào thu được từ WebDoanhNghiep vào mục đích thương mại; hoặc tải lên, gửi, xuất bản, truyền, tái sản xuất hoặc phân phối dưới bất cứ hình thức nào những nội dung của WebDoanhNghiep được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật sở hữu trí tuệ.

Chúng tôi có quyền khiếu kiện lên các cơ quan, tổ chức của nhà nước và mọi tranh chấp sẽ được giải quyết bằng pháp luật đối với những trường hợp sao chép nội dung, hình ảnh, thông tin thuộc quyền sử hữu của WebDoanhNghiep.

Điều 6: Chấm Dứt Tư Cách Thành Viên và Khóa Tài Khỏan

Nếu các thành viên vi phạm một trong các điều khoản thỏa thuận sử dụng, WebDoanhNghiep sẽ có quyền chấm dứt tư cách thành viên mà không cần thông báo trước. Việc chấm dứt tư cách thành viên sẽ được thực hiện khi: 

  • Bạn có những hành vi mang mục đích xấu hoặc vi phạm Thỏa Thuận Sử Dụng cũng như các hướng dẫn hay thỏa thuận khác của WebDoanhNghiep.
  • Có sự yêu cầu từ các Cơ quan thi hành Pháp luật hoặc các Cơ quan có thẩm quyền khác.
  • Có sự yêu cầu của Bạn (Bạn có thể gởi yêu cầu đến chúng tôi thông qua trang dịch vụ của WebDoanhNghiep hoặc gửi email thông báo cho chúng tôi)
  • Bạn xóa bỏ hoặc thay đổi nội dung nào trên website WebDoanhNghiep (hoặc bất kỳ phần nào trong Nội Dung ở đó) mà không được sự đồng ý của WebDoanhNghiep.
  • Có các vấn đề kỹ thuật hoặc bảo mật đột xuất.
  • Bạn thực hiện các hành vi lừa dối hoặc các hành vi bất hợp pháp.
  • Bạn lợi dụng những lỗ hổng kỹ thuật để gây sự cố về phần mềm hoặc phần cứng. Chúng tôi được giữ toàn quyền về định nghĩa thế nào là ‘sự cố’ trong trường hợp này.

Việc chấm dứt tư cách thành viên bao gồm: 

  • Xóa bỏ tên tài khỏan truy cập, mật khẩu và các nội dung trong tài khoản truy cập.
  • Ngăn cản việc tiếp tục đăng ký hoặc trở thành thành viên dưới các hình thức khác.

WebDoanhNghiep được quyền khai trừ hoặc xóa bỏ tư cách thành viên, thậm chí truy tố trước pháp luật (tùy theo mức độ vi phạm) nếu Bạn vi phạm một trong những điều khoản đã quy định ở trên.

Nếu tái phạm nhiều lần sẽ bị khóa tài khoản mà không cần thông báo trước.

Điều 7: Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng

Khi đăng ký sử dụng hệ thống Webdoanhnghiep.biz bạn cần phải cung cấp đúng tên, số điện thoại và địa chỉ email của mình. Trong trường hợp bạn muốn nội dung của bạn hiển thị ở các trang của webdoanhnghiep.biz và các đối tác của chúng tôi, chúng tôi yêu cầu bạn xác thực tư cách người chịu trách nhiệm. Để xác thực, bạn chỉ cần đăng ảnh chụp hai mặt của chứng minh nhân dân (đối với loại tài khoản cá nhân) hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với loại tài khoản là doanh nghiệp) là đủ.

Trong trường hợp webdoanhnghiep.biz hợp tác với bên thứ ba để cải thiện chất lượng dịch vụ (thanh toán trực tuyến), chúng tôi sẽ thông báo cho bạn những thông tin chúng tôi sẽ chuyển cho bên thứ ba sau khi được sự đồng ý của bạn (bạn đồng ý cung cấp thông tin mà NganLuong.vn/BaoKim.vn yêu cầu, bạn mới được phép cài đặt tính năng thanh toán với NganLuong.vn / BaoKim.vn lên website của mình).

Webdoanhnghiep.biz chỉ sử dụng email của bạn để gởi email thông báo đến những khách hàng nào có thiết lập đăng ký nhận tin tức của chúng tôi. Để thay đổi thiết lập này bạn hãy vào trang Thông Tin để cập nhật. 

Trong trường hợp bạn không muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ của Webdoanhnghiep.biz bạn có thể xóa toàn bộ thông tin của bạn ở Webdoanhnghiep.biz. Tính năng xóa tài khoản ở cuối trang "Thông Tin Tài Khoản" sẽ giúp bạn thực hiện việc này. Sau khi bạn quyết định xóa, email xác nhận sẽ tự động gởi về địa chỉ email đăng nhập của bạn. Bạn kiểm tra email và làm theo hướng dẫn thì toàn bộ nội dung sẽ được xóa. Sau khi xóa, Webdoanhnghiep.biz sẽ không còn lưu giữ bất cứ thông tin gì của bạn cả.

Điều 8: Chất Lượng Sản Phẩm và Dịch Vụ

Khi đăng sản phẩm họăc dịch vụ lên hệ thống webdoanhnghiep, Bạn đã cam kết sản phẩm và dịch vụ của mình được phép lưu thông trên thị trường theo quy định của pháp luật.

Bạn hòan toàn chịu trách nhiệm về các nội dung, chất lượng của sản phẩm hay dịch vụ mà Bạn đăng lên hệ thống webdoanhnghiep.

Những hàng quốc cấm, sản phẩm hay dịch vụ kém chất lượng, vi phạm bản quyền,…những dịch vụ lừa đảo… sẽ bị không được phép công bố trên hệ thống webdoanhnghiep.

Điều 9: Cách Tính và Gia Hạn Sử Dụng 

Theo cách tính và gia hạn sử dụng của webdoanhnghiep.biz thì.

Webdoanhnghiep.biz tính hạn sử dụng theo ngày. Một ngày sẽ bắt đầu tính từ lúc quý khách kích hoạt thành công cho đến thời điểm đó của ngày hôm sau. Ví dụ quý khách kích hoạt tài khoản lúc 07:15AM 23-07-2010 thì tính đến 07:15AM 24-07-2010 sẽ được xem là 1 ngày.

Trong những ngày webdoanhnghiep.biz ngưng phục vụ vì lý do bất khả kháng (mất điện, động đất, cháy nổ, đứt cáp,...) khách hàng sẽ được cộng thêm ngày sử dụng. Số ngày được công thêm tương đương với số ngày webdoanhnghiep.biz ngưng phục vụ. 

Một tháng ở webdoanhnghiep.biz được hiểu là 30 ngày dương lịch. Quý khách gia hạn 3 tháng nghĩa là quý khách gia hạn 90 ngày sử dụng.

Ngày sử dụng không được quy đổi thành tiền mặt. 

Điều 10: Các Liên Kết Từ WebDoanhNghiep

Việc liên kết tới các website khác không cấu thành sự xác nhận của WebDoanhNghiep về thông tin, sản phẩm, quảng cáo hoặc các tài liệu khác tại những website đó.

Những liên kết tại WebDoanhNghiep có thể dẫn Bạn tới các website khác, WebDoanhNghiep không chịu trách nhiệm về sự chính xác hoặc giá trị của bất kỳ thông tin nào do các website liên kết cung cấp.

Điều 11: Thay Đổi Thỏa Thuận Sử Dụng

Chúng tôi có quyền cập nhật trang web WebDoanhNghiep này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Chúng tôi có thể thay đổi bổ sung hoặc sửa chữa các điều khỏan tại Thỏa Thuận Sử Dụng và có hiệu lực ngay khi được cập nhật trên website WebDoanhNghiep. Bạn có trách nhiệm cập nhật những thay đổi trong Điều Khoản Sử Dụng. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ của Bạn sau khi Điều khoản Sử dụng được thay đổi đồng nghĩa với việc Bạn đã hiểu và chấp nhận với sự thay đổi đó và sẽ tuân theo quy định mới. Những thỏa thuận ghi trong điều khoản này sẽ có hiệu lực ngay khi Bạn đăng nhập dịch vụ của chúng tôi.

© Bản quyền của Công Ty TNHH DV TM CNTT Giải Pháp Thông Minh. Mọi quyền được bảo lưu.

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Công Nghệ Thông Tin Giải Pháp Thông Minh

Địa chỉ: 22/18 Phan Huy Ích, Khu Phố 6, Phường 12, Gò Vấp, HCM

Số ĐKKD: 0310229209 - Cấp ngày: 7/9/2010 - Nơi cấp: Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP HCM

Người đại diện: Lê Trung Thu - 0935526220