Hướng Dẫn Sử Dụng Facebook Amplifier

Yêu cầu thiết yếu để sử dụng Facebook Amplifier

 • Trình duyệt: Facebook Amplifier hoạt động tốt trên trình duyệt:
  • Firefox (17.0.1) phiên bản mới nhất.
  • Chrome (23.0.1271.97) phiên bản mới nhất.
 • Kết nối với facebook: Bạn phải vào được facebook và đã đăng nhập facebook rồi mới sử dụng Facebook Amplifier được.
 • Host File: Với dịch vụ của FPT thì sửa host như thế này là có thể vào bình thường.
  66.220.158.70 facebook.com
  66.220.158.70 www.facebook.com
  69.171.237.16 www.facebook.com
  69.171.237.16 facebook.com 

Tạo ứng dụng facebook và kết nối ứng dụng vừa tạo với Facebook Amplifier

 • Bạn cần phải download Facebook Amplifier và xã nén và vị trí C:\Amplifier
 • Vào địa chỉ http://developers.facebook.com/ và làm theo video hướng dẫn sau
 • Video hướng dẫn tạo Facebook App
 • Sau khi tạo xong bạn kiểm tra lại những thông tin sau:
  • Sao chép App ID và dán vào C:\Amplifier\Scripts\Config.js ->var amplifierAppID = #Dán Vào Đây#;
  • Basic Info -> App Domains: facebook-amplifier.com
  • Website with Facebook Login -> Site URL: http://www.facebook-amplifier.com/

Cài đặt máy chủ và cấu hình ứng dụng Facebook Amplifier 

 • Bạn cần cài đặt máy chủ trên máy cá nhân của bạn để có thể sử dụng được Facebook Amplifier
 • Video hướng dẫn cài đặt máy chủ và cấu hình ứng dụng
 • Sau khi cài đặt xong bạn kiểm tra lại những thông tin sau:
  • File Host có nội dung:
   127.0.0.1 www.facebook-amplifier.com
   127.0.0.1 facebook-amplifier.com
  • Vào địa chỉ www.facebook-amplifier.com thì mở ra ứng dụng Facebook Amplifier như video bạn đã xem 

Xác thực thông tin và đăng nhập

Để có thể sử dụng được, bạn cần phải cho phép Facebook Amplifier quyền truy cập và lấy dữ liệu Facebook của bạn. Facebook Amplifier sẽ lấy thông tin, tạo tài khoản và lưu trữ các thông tin khác để sử dụng lần sau. Nhằm đảm bảo tính riêng tư của bạn, bạn muốn sử dụng tính năng nào thì Facebook Amplifier chỉ lấy những thông tin cần cho tính năng đó. Vì vậy bạn sẽ phải cấp phép cho Facebook Amplifier theo từ phần tính năng.

 1. Từ trang http://apps.facebook.com/f-amplifier/ nhấp chuột lên link "Login and Grant these permission"
 2. Facebook sẽ mở trang cấp quyền cho ứng dụng truy cập những thông tin cần thiết, bạn nhấp vào nút "Truy Cập Ứng Dụng / Go To Apps"
 3. Facebook sẽ mở trang cấp quyền cho ứng dụng đăng nội dung lên Facebook cho bạn. Bạn nhấp nút "Cho Phép/Allow"
 4. Trang cập nhật thông tin từ facebook sẽ mở ra. Bạn chờ cho đến khi ứng dụng lấy xong dữ liệu facebook của bạn
 5. Nếu trang không tự động quay về trang  http://apps.facebook.com/f-amplifier/ bạn hãy nhấp chuột vào liên kết "Open Facebook Amplifier after completing information retrieval." để về trang Amplifier.
 6. Trang amplifier mở ra sẽ tự động điền các thông tin vừa lấy ở Facebook điền vào biểu mẫu cho bạn.
  • Location: Những địa điểm bạn đăng lên trạng thái và những địa điểm bạn bè của bạn đăng lên trạng thái của họ
  • With these friends: Danh sách bạn bè của bạn ở Facebook.
  • Photo album: Những album ảnh của bạn ở Facebook.
  • Page: Những Fan Page mà bạn đang tham gia quản lý
  • Group: Những nhóm trên facebook mà bạn có tham gia.

Cập nhật trạng thái/status lên Facebook Profile

 1. Để sử dụng tính năng này, bạn phải cho phép Facebook Amplifier truy xuất dữ liệu từ facebook của bạn.
  • Cấp phép như bước Xác thực thông tin và đăng nhập ở trên.
  • Nếu bạn chưa cho phép/chưa đăng nhập bạn sẽ thấy dòng chữ này "Login and Grant these permission". Bạn hãy nhấp vào liên kết đó.
 2. Post to status: Là tên Facebook mà bạn đang đăng nhập. Nội dung này sẽ đăng lên tài khoản này của bạn.
 3. Ô Details: Nhập nội dung cần đăng vào
 4. Tag friends in list into post: Tích chọn nếu bạn muốn báo tin cho bạn bè về bài đăng này.
  • Trong mục "At Location" bạn chọn địa điểm liên quan tới nội dung bạn sẽ đăng. Theo Facebook thì "Location" là bắt buộc. Những location này là những location bạn / bạn bè của bạn đăng lên facebook mà Facebook Amplifier lấy được.
  • Trong mục "With These Friend": Bạn có thể chọn một nhóm bạn nào đó bạn muốn báo tin / TAG cho họ biết về nội dung này. Danh sách của bạn có thể có nhiều người, nhưng Facebook chỉ cho phép TAG tối đa 30 người vào nội dung sẽ đăng này.
 5. Nhấp chuột vào Post để đăng
 6. Bạn vui lòng chờ đến khi đăng hoàn tất
 7. Sau khi đăng xong sẽ hiển thị thông báo "DONE"
 8. Lưu ý: Nếu trong danh bạn bè có người không cho phép bạn TAG họ có thể nội dung đăng sẽ không có người nào được Tag vào.

Đăng ảnh lên Facebook Profile 

 1. Để sử dụng tính năng này, bạn phải cho phép Facebook Amplifier truy xuất dữ liệu từ facebook của bạn.
  • Cấp phép như bước Xác thực thông tin và đăng nhập ở trên.
  • Nếu bạn chưa cho phép/chưa đăng nhập bạn sẽ thấy dòng chữ này "Login and Grant these permission". Bạn hãy nhấp vào liên kết đó.
 2. Post to Album: Những album của bạn trên Facebook được cập nhật trong thời gian gần đây. Bạn hãy tích chọn một album mà ảnh sẽ được đăng vào. Nếu không chọn album nào thì Facebook sẽ tự tạo Album với tên Amplifier Photo và đăng ảnh vào đó.
 3. Image URL: Địa chỉ ảnh sẽ đăng. Hiện tại Facebook Amplifier chưa có chức năng đăng ảnh trực tiếp từ máy nên bạn hãy đăng ảnh lên các website ảnh như Flickr... sau đó chép địa chỉ ảnh đó dán vào đây.
 4. Details: Thông tin chi tiết của bức ảnh. Nếu bạn đăng ảnh sản phẩm thì phần này bạn hãy miêu tả thông tin của sản phẩm.
 5. Tag friends in list into post: Tích chọn nếu bạn muốn báo tin cho bạn bè về bài đăng này.
  • Trong mục "At Location" bạn chọn địa điểm liên quan tới nội dung bạn sẽ đăng. Theo Facebook thì "Location" là bắt buộc. Những location này là những location bạn / bạn bè của bạn đăng lên facebook mà Facebook Amplifier lấy được.
  • Trong mục "With These Friend": Bạn có thể chọn một nhóm bạn nào đó bạn muốn báo tin / TAG cho họ biết về nội dung này. Danh sách của bạn có thể có nhiều người, nhưng Facebook chỉ cho phép TAG tối đa 50 người vào nội dung sẽ đăng này.
  • Nếu bạn bán hàng online, bạn có thể tổ chức danh sách khách hàng theo phân khúc rõ ràng. VD "Nữ Nhân Viên ở HCM" để sản phẩm được thông tin đến đúng người cần nó.
 6. Nhấp chuột vào Post để đăng
 7. Bạn vui lòng chờ đến khi đăng hoàn tất
 8. Sau khi đăng xong sẽ hiển thị thông báo "DONE"
 9. Lưu ý: Nếu trong danh bạn bè có người không cho phép bạn TAG họ có thể nội dung đăng sẽ không có người nào được Tag vào.

Tạo sự kiện và mời bạn bè tham dự 

 1. Để sử dụng tính năng này, bạn phải cho phép Facebook Amplifier truy xuất dữ liệu từ facebook của bạn.
  • Cấp phép như bước Xác thực thông tin và đăng nhập ở trên.
  • Nếu bạn chưa cho phép/chưa đăng nhập bạn sẽ thấy dòng chữ này "Login and Grant these permission". Bạn hãy nhấp vào liên kết đó.
 2. Post to Status: Sự kiện sẽ tạo ở tài khoản mà bạn đang đăng nhập.
 3. Event Name: Tên sự kiện sẽ diễn ra.
 4. Details: Thông tin chi tiết sự kiện sẽ diễn ra. 
 5. Where: Nơi diễn ra sự kiện. Nếu là sự kiện offline, bạn hãy nhập địa chỉ rõ ràng. Còn sự kiện online bạn hãy nhập URL/Yahoo/Facebook/Skype để mọi người có thể tham dự được.
 6. When: Thời gian diễn ra sự kiện với giờ GMT +07 là múi giờ của Việt Nam.
 7. Invite these friends: Tích chọn những danh sách bạn bè nào bạn muốn mời tham gia sự kiện này.
 8. Nhấp chuột vào Post để đăng
 9. Bạn vui lòng chờ đến khi đăng hoàn tất
 10. Sau khi đăng xong Amplifier sẽ mời tất cả những người trong danh sách được chọn. Mỗi giây mời 1 người, nếu bạn muốn mời hết 5000 người trong danh sách bạn phải duy trì trạng thái kết nối với facebook trong vòng 5000 giây đó để quá trình mời hoàn tất.
 11. Sau khi mời xong sẽ hiển thị thông báo "DONE"

Cập nhật nội dung lên FanPage 

 1. Để sử dụng tính năng này, bạn phải cho phép Facebook Amplifier truy xuất dữ liệu từ facebook của bạn.
  • Cấp phép như bước Xác thực thông tin và đăng nhập ở trên.
  • Nếu bạn chưa cho phép/chưa đăng nhập bạn sẽ thấy dòng chữ này "Login and Grant these permission". Bạn hãy nhấp vào liên kết đó.
 2. Post to Fan Page: Tích chọn những Fan Page nào bạn sẽ đăng nội dung lên
 3. Details: Nội dung bạn sẽ đăng.
 4. Nhấp chuột vào Post để đăng
 5. Bạn vui lòng chờ đến khi đăng hoàn tất. Tốc độ đăng là 1 giây/1page. Những page nào đã đăng xong thì sẽ tự động bỏ chọn.
 6. Sau khi đăng xong sẽ hiển thị thông báo "DONE"

Đăng ảnh lên FanPage 

 1. Để sử dụng tính năng này, bạn phải cho phép Facebook Amplifier truy xuất dữ liệu từ facebook của bạn.
  • Cấp phép như bước Xác thực thông tin và đăng nhập ở trên.
  • Nếu bạn chưa cho phép/chưa đăng nhập bạn sẽ thấy dòng chữ này "Login and Grant these permission". Bạn hãy nhấp vào liên kết đó.
 2. Select your FanPage: Chọn FanPage bạn sẽ đăng ảnh lên.
 3. Post to album: Chọn album sẽ lưu trữ bức ảnh này. Không chọn album thì Facebook sẽ tự động đăng ảnh vào album có tên là Amplifier Photo.
 4. Image URL: Địa chỉ ảnh sẽ đăng. Hiện tại Facebook Amplifier chưa có chức năng đăng ảnh trực tiếp từ máy nên bạn hãy đăng ảnh lên các website ảnh như Flickr... sau đó chép địa chỉ ảnh đó dán vào đây.
 5. Details: Thông tin chi tiết của bức ảnh. Nếu bạn đăng ảnh sản phẩm thì phần này bạn hãy miêu tả thông tin của sản phẩm.
 6. Tag friends in list into post: Tích chọn nếu bạn muốn báo tin cho bạn bè về bài đăng này.
  • Trong mục "At Location" bạn chọn địa điểm liên quan tới nội dung bạn sẽ đăng. Theo Facebook thì "Location" là bắt buộc. Những location này là những location bạn / bạn bè của bạn đăng lên facebook mà Facebook Amplifier lấy được.
  • Trong mục "With These Friend": Bạn có thể chọn một nhóm bạn nào đó bạn muốn báo tin / TAG cho họ biết về nội dung này. Danh sách của bạn có thể có nhiều người, nhưng Facebook chỉ cho phép TAG tối đa 50 người vào nội dung sẽ đăng này.
  • Nếu bạn bán hàng online, bạn có thể tổ chức danh sách khách hàng theo phân khúc rõ ràng. VD "Nữ Nhân Viên ở HCM" để sản phẩm được thông tin đến đúng người cần nó.
 7. Nhấp chuột vào Post để đăng
 8. Bạn vui lòng chờ đến khi đăng hoàn tất
 9. Sau khi đăng xong sẽ hiển thị thông báo "DONE"
 10. Lưu ý: Nếu trong danh bạn bè có người không cho phép bạn TAG họ có thể nội dung đăng sẽ không có người nào được Tag vào.

Đăng nội dung lên Nhóm/Group 

 1. Để sử dụng tính năng này, bạn phải cho phép Facebook Amplifier truy xuất dữ liệu từ facebook của bạn.
  • Cấp phép như bước Xác thực thông tin và đăng nhập ở trên.
  • Nếu bạn chưa cho phép/chưa đăng nhập bạn sẽ thấy dòng chữ này "Login and Grant these permission". Bạn hãy nhấp vào liên kết đó.
 2. Post to groups: Chọn những nhóm sẽ đăng nội dung lên. Bạn được chọn tối đa 100 nhóm. Nếu muốn đăng nhiều hơn bạn nên chia mỗi lần đăng 100 nhóm. Khoảng cách giữa 2 lần đăng là 30 phút. Để tránh bị liệt kê vào spam và bị loại khỏi nhóm, bạn nên chọn những nhóm thích hợp với nội dung của mình chứ không được đăng bừa bãi. Facebook Amplifier theo dõi và sẽ BLOCK những spammer này tự động.
 3. Details: Nội dung cần đăng lên những nhóm này.
 4. Nhấp chuột vào Post để đăng
 5. Bạn vui lòng chờ đến khi đăng hoàn tất. Tốc độ đăng là 3 giây/1 nhóm. Bạn chọn tối đa 100 nhóm thì cần giữ kết nối với Facebook trong vòng 300 giây cho đến khi đăng hoàn tất.
 6. Sau khi đăng xong sẽ hiển thị thông báo "DONE".
 7. Những nhóm đăng thành công sẽ bị bỏ chọn. Những nhóm còn đang được chọn sau khi đăng xong bạn nên LEAVE groupcập nhật lại dữ liệu của bạn ở Amplifier để khỏi bị liệt kê vào dạng SPAMMER.

Tạo sự kiện trên Nhóm/Group 

 1. Để sử dụng tính năng này, bạn phải cho phép Facebook Amplifier truy xuất dữ liệu từ facebook của bạn.
  • Cấp phép như bước Xác thực thông tin và đăng nhập ở trên.
  • Nếu bạn chưa cho phép/chưa đăng nhập bạn sẽ thấy dòng chữ này "Login and Grant these permission". Bạn hãy nhấp vào liên kết đó.
 2. Post to groups: Chọn những nhóm sẽ đăng nội dung lên. Bạn được chọn tối đa 100 nhóm. Nếu muốn đăng nhiều hơn bạn nên chia mỗi lần đăng 100 nhóm. Khoảng cách giữa 2 lần đăng là 30 phút. Để tránh bị liệt kê vào spam và bị loại khỏi nhóm, bạn nên chọn những nhóm thích hợp với nội dung của mình chứ không được đăng bừa bãi. Facebook Amplifier theo dõi và sẽ BLOCK những spammer này tự động.
 3. Event Name: Tên sự kiện sẽ diễn ra.
 4. Details: Thông tin chi tiết sự kiện sẽ diễn ra. 
 5. Where: Nơi diễn ra sự kiện. Nếu là sự kiện offline, bạn hãy nhập địa chỉ rõ ràng. Còn sự kiện online bạn hãy nhập URL/Yahoo/Facebook/Skype để mọi người có thể tham dự được.
 6. When: Thời gian diễn ra sự kiện với giờ GMT +07 là múi giờ của Việt Nam.
 7. Nhấp chuột vào Post để đăng
 8. Bạn vui lòng chờ đến khi đăng hoàn tất. Tốc độ đăng là 3 giây/1 nhóm. Bạn chọn tối đa 100 nhóm thì cần giữ kết nối với Facebook trong vòng 300 giây cho đến khi đăng hoàn tất.
 9. Sau khi đăng xong sẽ hiển thị thông báo "DONE".
 10. Những nhóm đăng thành công sẽ bị bỏ chọn. Những nhóm còn đang được chọn sau khi đăng xong bạn nên LEAVE group và cập nhật lại dữ liệu của bạn ở Amplifier để khỏi bị liệt kê vào dạng SPAMMER.
 11. Sau khi đăng Facebook sẽ tự động mời bạn bè của bạn có trong group đó tham gia sự kiện.

Lập kế hoạch đăng nội dung

 • Tích chọn Schedule Post: Nếu bạn muốn nội dung này sẽ đăng vào một giờ cụ thể trong tương lai.
 • Chọn nút "Schedule Post" để lưu sự kiện này vào hàng đợi của Facebook Amplifier.
 • Những nội dung bạn lập kế hoạch được lưu ở ngay bên dưới. 
 • Nhấp chuột lên "Delete" để xóa kế hoạch đăng này.
 • Nhấp chuột lên "Edit" để thay đổi nội dung.
 • Những nội dung đã đăng thành công sẽ không xuất hiện trong danh sách này nữa.
 • Những nội dung đăng bị lỗi bạn sẽ thấy thông báo lỗi màu đỏ "ERROR", bạn có thể chỉnh và lập lại kế hoạch đăng khác.
 • Thời gian đăng có thể sẽ chênh lệch so với thời gian bạn lập kế hoạch từ 5 - 10 phút.

Cập nhật thông tin từ Facebook

 •  .Ở mục Manage Data bên dưới là thời gian Facebook Amplifier lấy dữ liệu Facebook của bạn về lưu trữ. Hàng ngày bạn có kết bạn, tạo album ảnh... thì Facebook Amplifier chưa cập nhật được những thông tin đó. Do đó bạn hãy nhấp link Update để tiến hành cập nhật thông tin mới nhất.

Xóa tài khoản và toàn bộ thông tin

 1. Bạn có thể xóa toàn bộ thông tin của bạn ở Facebook Amplifier bằng tính năng Delete Account.
 2. Sau khi nhấp chuột vào nút Delete Account, bạn sẽ nhận được một email chứa liên kết xóa tài khoản.
 3. Giữ tài khoản bạn vẫn đăng nhập ở Facebook Amplifier.
 4. Kiểm tra email và nhấp chuột vào link đó. 
 5. Tài khoản của bạn sẽ bị xóa và toàn bộ thông tin cũng không còn.
 6. Nếu bạn thay đổi ý định và không xóa thì bỏ qua email trả về.

 

Vé máy bay Cây Trâm SEO, Quang cao Google Adwords

© Bản quyền của Công Ty TNHH DV TM CNTT Giải Pháp Thông Minh. Mọi quyền được bảo lưu.

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Công Nghệ Thông Tin Giải Pháp Thông Minh

Địa chỉ: 22/18 Phan Huy Ích, Khu Phố 6, Phường 12, Gò Vấp, HCM

Số ĐKKD: 0310229209 - Cấp ngày: 7/9/2010 - Nơi cấp: Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP HCM

Người đại diện: Lê Trung Thu - 0935526220